top of page
thuiszorg bij medisch herstel

EMPATHIE EN DISCRETIE, DE TROEVEN VAN THUISVERPLEGING KATHLEEN VANMEENEN

bouncing-arrow-white.gif

GROTE BETROKKENHEID BIJ ONZE PATIËNTEN

Als thuisverpleegkundige komen we bij u aan huis op een moment dat het even niet meezit. Dat u bijzondere zorgen en hulp nog hebt. Het team van Kathleen Vanmeenen is zich daarvan terdege bewust en wij dragen dan ook allemaal dezelfde waarden hoog in het vaandel: zorgzaamheid en betrokkenheid. In de context van de thuiszorg kan die ingesteldheid – meer nog dan elders – maximaal aan bod komen. Bij de verpleging in uw eigen omgeving kunnen wij immers veel beter tegemoetkomen aan uw hoogst persoonlijke noden en wensen.

Bovendien bieden wij u nog de volgende garanties.

black-arrow-down.gif
intro
84f1bb3f-afbc-4db3-aa97-5ede553e77b5.jpg

UW VERPLEEGKUNDIGE IS EEN VERTROUWD GEZICHT

Het intense een-op-eencontact dat eigen is aan thuisverpleging, is gebaseerd op een sfeer van wederzijds vertrouwen en respect. Kathleen Vanmeenen vindt het belangrijk dat u weet wie u komt verzorgen en trekt dus de nodige tijd uit voor de kennismaking met nieuwe patiënten. Daarna waakt zij erover dat u alleen bekende gezichten over de vloer krijgt. Zo weet u perfect wat u van ons kan verwachten, en wij weten wat u belangrijk vindt.

arrow-down.gif
next

DISCREET OVER UW MEDISCHE EN PERSOONLIJKE SITUATIE

Bij Thuisverpleging Kathleen Vanmeenen hechten we ook veel belang aan uw privacy. Tijdens onze thuisbezoeken zien en horen wij uiteraard zaken die tot de strikte privésfeer behoren. We maken soms ook kennis met mensen uit uw directe omgeving. Één ding staat vast als een paal boven water: wij gaan respectvol en discreet om met informatie over uw medische en persoonlijke situatie. Wat we over u weten, is voor ons honderd procent beroepsgeheim.

black-arrow-down.gif
next_2
thuiszorg voor ouderen

WENST U MEDISCHE THUISZORG MET EEN WARM HART?

Bel ons voor info of een afspraak.

next_3
bottom of page